เครื่องดื่มน้ำโกจิเบอรี่(น้ำเก๋ากี้)เพื่อสุขภาพ

ส่วนผสมที่ต้องเตรียมสำหรับการทำน้ำโกจิเบอรี่(น้ำเก๋ากี้)

  • โกจิเบอรี่ 1 ถ้วย
  • พุทราจีนผลแห้งคว้านเมล็ดออกแล้ว 1 ถ้วย
  • น้ำสะอาด 2 ลิตร
  • น้ำตาลทรายแดง 3 ถ้วย
  • เกลือเล็กน้อย

(more…)