น้ำฮวยซัวพริกหวาน (สีแดง) ปั่น

ฮวยซัวเป็นพืชที่ให้พลังงานตามหลักแพทย์แผนตะวันออก มีวิตามินB1 และ B2 ทำงานร่วมกับน้ำตาลและโปรตีน เข้าฟื้นฟูอาการเหนื่อยล้า พริกหวานจัดเป็นหนึ่งในผักที่อุดมด้วยวิตามิน C เป็นตัวปรับสภาพและฟื้นฟูความเหนื่อยล้า (more…)